Choose the best answer for the following sentence:

I ________ him these details, so he __________ some research on his own.

 

A.

will not tell / would have done                   

B.

have not told / would do

 

C.

 do not tell / could not have done             

D.

did not tell / must have done

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

will not tell / would have done    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...