Choose the best answer for the following sentence:

“How old are you?”
→ They asked her ____________ .

A.

how old she was 

B.

how old I was

C.

how old she is 

D.

how old I am

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

how old she was 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...