Choose the best answer for the following sentence:

How did the experience _____________ you?
 

A.

affects                

B.

affect              

C.

affected               

D.

 affecting

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

affect

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...