Choose the best answer for the following sentence:

''How are you feeling?'' ''I' ve been feeling better since ________________.''

A.

the doctor has came              

B.

 the doctor will come
 

C.

the doctor had come                     

D.

the doctor came

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

the doctor came

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...