Choose the best answer for the following sentence:

How _________ have your parents been married?
 

A.

far         

B.

time            

C.

age             

D.

long

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

long

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...