Choose the best answer for the following sentence:

His parents were extremely ashamed _________________________ his behaviour last night.

 

A.

of                          

B.

on                         

C.

 into

D.

upon

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

of

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...