Choose the best answer for the following sentence:

He was accused of ________________ into the neighbour’s house.
 

A.

broken                     

B.

being broken

C.

having broken                    

D.

have been breaking

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

having broken 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...