Choose the best answer for the following sentence:

 He’s always been very ________________ to me.

 

A.

 please             

B.

 pleasant

 

C.

pleasure

 

D.

 pleasantly

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

pleasant

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...