Choose the best answer for the following sentence:

He should know how ____________ the film projector.
 

A.

to use  

B.

use

C.

uses

D.

using

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

to use

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...