Choose the best answer for the following sentence:

He is supposed _____________ disguised as a woman.
 

A.

to escape                  

B.

to be escaped

C.

to have escaped

D.

had escaped

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

to have escaped

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...