Choose the best answer for the following sentence:

He is _____________ everybody in my class likes him.
 

A.

very kind that           

B.

kind enough that            

C.

so kind that             

D.

as kind as

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

so kind that

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...