Choose the best answer for the following sentence:

He has a high fever, so the nurse needs to _____________ his temperature.

A.

take 

B.

get

C.

watch 

D.

collect

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

take

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...