Choose the best answer for the following sentence:

He doesn't allow us ________________ personal phone calls.
 

A.

to make        

B.

 make         

C.

 making            

D.

 to be made

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

to make 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...