Choose the best answer for the following sentence:

He developed his own project in ____________ with some Australia experts.
 

A.

kinship                  

B.

leadership                  

C.

partnership                   

D.

membership

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

partnership

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...