Choose the best answer for the following sentence:

He believes that parents should be made ______________________________ responsible for their children’s behaviour.

 

A.

person                        

B.

personal              

C.

 personally              

D.

personality

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

personally

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...