Choose the best answer for the following sentence:

Have you told ____________ about the letter?

A.

no one

B.

someone

C.

everyone

D.

anyone

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

anyone

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...