Choose the best answer for the following sentence:

Everybody found the talk _____________. Some students even fell asleep.

A.

bore

B.

boring

C.

bored

D.

 to bore

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

boring

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...