Choose the best answer for the following sentence:

Do you think that if you bring __________ to others, you are also a happy person?
 

A.

happy         

B.

 happiness            

C.

happily            

D.

 happiest

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 happiness  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...