Choose the best answer for the following sentence:

Do you know an English saying “All work and no ____________ make Jack a dull boy”?
 

A.

game         

B.

pastime              

C.

play               

D.

exercise

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

play

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...