Choose the best answer for the following sentence:

Do you _____________ volunteer work?
 

A.

enjoy             

B.

enjoys           

C.

 enjoying                

D.

 enjoyed

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

enjoy

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...