Choose the best answer for the following sentence:

Do you ___________ your birthday cake or do you buy it?
 

A.

make

B.

do 

C.

made

D.

did

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

make

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...