Choose the best answer for the following sentence:

Do you ___________ your birthday each year? 

 

A.

get

B.

celebrate

C.

have

D.

open

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

celebrate

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...