Choose the best answer for the following sentence:

David, ______________ works in the central post office, is my best friend.

A.

who

B.

that

C.

which

D.

whom

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

who

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...