Choose the best answer for the following sentence:

Daisy is so ____________. She only cares about herself, not about other people.
 

A.

helpful              

B.

selfish                 

C.

loyal             

D.

talkative

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

selfish

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...