Choose the best answer for the following sentence:

Congratulations. I just saw your car _____________ in the evening paper. It will surely make you a fortune.
 

A.

advertisements                  

B.

advertising

C.

advertised                      

D.

advertise

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

advertised

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...