Choose the best answer for the following sentence:

Can you write an article telling about one of your most memorable past ___________?
 

A.

experiences           

B.

experience               

C.

 experiencing              

D.

experienced

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

experiences

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...