Choose the best answer for the following sentence:

Can you ___________ your best friend’s physical characteristics?
 

A.

describe           

B.

say   

C.

talk          

D.

 show

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

describe 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...