Choose the best answer for the following sentence:

Beauty contests are very popular__________ teenagers in Venezuela.

 

A.

with                          

B.

for                     

C.

  in                       

D.

 upon

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

with

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...