Choose the best answer for the following sentence:

Beauty contests increased _________ most in _________ popularity in 1960.

  

A.

the / a                  

B.

  no article /  the      

C.

 the / no article       

D.

a / the

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

the / no article  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...