Choose the best answer for the following sentence:

 Attending parties is one of the good chances to _______________ with other people.

 

A.

 social                    

B.

 society

 

C.

 socialize

 

D.

 socially

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 socialize

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...