Choose the best answer for the following sentence:

As a consequence of expansionism by some European countries, many ____________ cultures suffer from being invaded.
 

A.

old                   

B.

ancient                      

C.

classical              

D.

lasted

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ancient

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...