Choose the best answer for the following sentence:

“Are you interested in scuba diving?”

''Very. Undersea life is ______________."

A.

 fascinated                  

B.

fascinating

C.

being fascinating                   

D.

being fascinated

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

fascinating

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...