Choose the best answer for the following sentence:

Another hobby of my brother’s is _____________.
 

A.

draw                     

B.

to draw                  

C.

drawing                       

D.

drawn

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

drawing

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...