Choose the best answer for the following sentence:

Ann _____________ that she would wait at the bus stop.

A.

say

B.

said

C.

saying

D.

to say

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

said

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...