Choose the best answer for the following sentence:

After the water workers went on strike there was a _____________ of water.

A.

drain

B.

shortage

C.

loss 

D.

decrease

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

shortage

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...