Choose the best answer for the following sentence:

A person’s or animal’s hearing is the sense which makes it possible fo

them to be aware of ________________________ .

 

A.

sights                           

B.

sounds                 

C.

 tastes            

D.

 smelling

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sounds 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...