Choose the best answer for the following sentence:

A maximum ____________ for each activity is 20 points.
 

A.

result                    

B.

grade                      

C.

score                    

D.

goal

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

score

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...