Choose the best answer for the following sentence:

A goalie who aggressively fouls an attacker in position to score can be charged with a _____________ shot for the other team.
 

A.

penalty                      

B.

preventing                    

C.

scoring                      

D.

ranging

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

penalty

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...