Choose the best answer for the following sentence:

______________ speak two foreign languages, aren’t you?

 

A.

You can               

B.

You could

C.

You able to             

D.

You’re able to

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

You’re able to

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...