Choose the best answer for the following sentence:

_____________ Julia ______________ her sister are going to the party.
 

A.

Both - and                  

B.

Neither - nor

C.

Either - or                

D.

not only - but also

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Both - and

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...