Choose the best answer for the following sentence:

______________ the boss or the staff were blamed for causing the fire.
 

A.

Neither              

B.

Either              

C.

Both               

D.

Only

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Either

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...