Choose the best answer for the following sentence:

''____________ do you go to the post office, Nam?''

''Twice a week

A.

How

B.

What

C.

How often

D.

What for

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

How often

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...