Choose the best answer for the following sentence:

____________ attended the meeting last week, did they?
 

A.

No one               

B.

Someone                  

C.

Anyone                  

D.

Everyone

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

No one

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...