Choose the best answer for the following sentence:

____________ saw Tom go out, did they?
 

A.

Somebody                   

B.

Anybody

C.

Nobody

D.

Everybody

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nobody

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...