Choose the best answer for the following sentence:

___________ the company offer the job, I’ll take it.
 

A.

Should              

B.

Will                

C.

If                      

D.

Unless

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Should

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...