Choose the best answer for the following sentence:

______________ is a chemical used to kill insects that damage crops.
 

A.

Pesticide                     

B.

Fertilizer                  

C.

Medicine                  

D.

Substance

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Pesticide

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...