Choose the best answer for the following sentence:

____________ the right to limit quantities on all items.
 

A.

Daily reserve               

B.

Reserve often

C.

Always reserve               

D.

Reserve generally

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Always reserve

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...