Choose the best answer for the following sentence:

______________ the money, they began quarrelling about how to divide it.
 

A.

Have found              

B.

Found
 

C.

Having found            

D.

  Finding

 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...