Choose the best answer for the following sentence:

_______________ all his money, he decided to go home and ask his father for a job.
  

A.

Having spent   

B.

Spent
 

C.

Spending   

D.

Have spent

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Having spent 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...