Choose the best answer for the following sentence:

____________ do many people do volunteer work?
 

A.

What         

B.

 Why             

C.

Which              

D.

Who

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Why

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...